Projekteringsledare

Som projekteringsledare är vi en generalist med övergripande kunskap om olika tekniska lösningar, samtidigt som vi skapar struktur och tydliga ramar för ett lyckat projekt. Vi är utbildade arbetsmiljösamordnare BAS-P och kan säkerställa att arbetsmiljökraven följs av alla parter.

Projekteringsledare

Som projekteringsledare är vi den part som ansvarar för att driva projekteringen fram till slutmålet och ge tydliga ramar och underlag till projektörerna att jobba utifrån längs vägen.

En projekteringsledare är sällan en teknikspecialist utan snarare en generalist med en övergripande kunskap om olika tekniska lösningar och som besitter förmågan att få projektörerna att göra sitt bästa.

En av projekteringsledaren viktigaste egenskaper är därför att vara entusiasmerande och det krävs ett stort mått av struktur och administrativa förmåga för att skapa tydliga ramar. Vi ska hålla ihop helheten och komma med inspel medan projektörerna gör jobbet.

Arbetsmiljösamordnare

Vi är utbildade arbetsmiljösamordnare BAS-P för att kunna säkerställa de arbetsmiljökrav som ställs på byggherre och projektörer redan under projekteringen. Vi kan därmed även åta oss den rollen ihop med projekteringsledning.