Kontakt

Torbjörn Drake

Bygg- & Projektledning , Projekteringsledare, Hyresgästkoordinering, Kontrollansvarig, Arbetsmiljösamordnare BAS-P

Jonny Westberg

Bygg- & Projektledning , Projekteringsledare, Hyresgästkoordinering, Kontrollansvarig, Arbetsmiljösamordnare BAS-P

Gustaf Drake

Biträdande Bygg- & Projektledning, Hyresgästkoordinering