Välkommen till Drake & Westberg!

Drake & Westberg erbjuder kvalitativt utförda tjänster inom bygg & projektledning.  Med  70 års erfarenhet  inom branschen säkerställs en hög kvalité i alla led från förstudie och start av projekt till uppföljning och avslut.

Om oss

Jonny och Torbjörn är byggnadsingenjörer med lång erfarenhet av bygg- & projektledning. Tillsammans har vi över 70 års erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen vilket har gett oss en gedigen kunskap från en mängd olika projekt i hela landet.

Vi har goda förmågor att leda stora uppdrag med många olika discipliner inblandade, allt ifrån nyproduktion till renovering och underhåll. Vi hjälper Er att leda projekten genom hela uppdragskedjan, från förstudie till uppföljning och i nära samarbete med kunden, och att projektet genomförs enligt plan och håller budget och tider.