Kontrollansvarig

Vid bygglovsärenden  krävs en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls. Vi på Drake & Westberg är certifierade kontrollansvariga med behörighet K och kan ta oss an komplicerade uppdrag.

Entreprenadbesiktning

Vi kan hjälpa fastighetsägare att verkställa olika typer av entreprenadbesiktningar, antingen gör vi det själva med våra egna besiktningsmän eller så tar vi hjälp av vårt kontaktnät runt om i landet.

Kontrollansvarig

Uppgifter för kontrollansvarig, eller KA, som det ofta kallas för, regleras tydligt i plan- och bygglagen (PBL). Men den absolut viktigaste uppgiften är att hjälpa byggherren med kunskap och erfarenhet för att se till så gällande lagkrav uppfylls. En kontrollansvarig krävs i alla projekt som kräver ett bygglov eller rivningslov. Det kan vara allt från mindre ombyggnader till stora komplexa nybyggnationer, gemensamt är att det krävs en kontrollplan.

Det är kontrollansvarigs uppgift att upprätta en kontrollplan som är anpassad för projektet. Som kontrollansvarig är man ansvarig för att följa upp kontrollplanen. Säkerställa så alla kontroller verkligen utförs. Andra uppgifter som en kontrollansvarig har är att delta vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök samt slutsamråd. Inför slutsamrådet ska KA skriva ett utlåtande. Utlåtandet ska vara en sammanställning över alla de iakttagelser som gjorts under projektets gång som kan vara av värde inför slutbesked.

Vi är certifierade kontrollansvariga med behörighet K, vilket innebär att man kan ta sig an komplicerade uppdrag. Vi har erfarenhet av både stora nybyggnadsprojekt, samt mindre ombyggnader.